به وب سایت جدید خانه هدایت و نشر گردون خوش آمدید. فروشگاه در حال حاضر فعال نیست.
جستجو

نشر گردون

نشر گردون که در سال ۱۳۶۵ در تهران تأسیس شد، با دو مجموعه داستان “دشت مشوش” از خوان رولفو، و “آخرین نسل برتر” از عباس معروفی رسمیت یافت. هدف این انتشارات معرفی ادبیات داستانی ایران و جهان بود بعدها به موازات مجله ی ادبی گردون، کتابهای زیادی انتشار داد. اما در سال ۱۳۷۳ پروانه نشر گردون توسط وزارت ارشاد باطل شد. در سال ۱۳۷۴ مجله ی گردون نیز لغو امتیاز شد، و مدیرش به شلاق و زندان و ممنوعیت از نوشتن محکوم گردید، سپس ایران در اسفندماه ۱۳۷۴ را ترک کرد.

یک سال بعد، عباس معروفی کار نشر گردون را در آلمان از سر گرفت تا آثار نویسندگان در تبعید، و نیز آثاری که درایران اجازه ی انتشار ندارد منتشر شود. از بهار ۲۰۰۳ وقتی “خانه ی هنر و ادبیات هدایت” در خیابان کانت برلین تأسیس شد، نشر گردون و چاپخانه ی گردون در آنجا استقرار یافت، و همچنان برای انتشار ادبیات داستانی اولویت قایل است. نشر گردون با انتشار بیش از ۳۰۰ کتاب نقش چشمگیری در معرفی ادبیات و فرهنگ ایران دارد.